Reciter: Tejani Brothers

Ya fizza, ya fizza, ya fizza, ya fizza

Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Zainab da dard vandaya
haaye habsh di malka nai

Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Maa fizza mera naam ai, mainu daadi ken’rain imam ai
Zainab lai chadar mangdi, aagaiyan’ paidal sham ai
Vich khutbai dai farmaya haaye habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Jeri rassiyan vich paband ai, oh Zahra di dilband ai
Bazaar ch’on bheer hatao, oh dadi ghairat mand ai
Harr shami nu samjhaya habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Aai sham de oh badkaaro, ai kufai dai aghyaro,
Sajaad nu kuch na aakho, bai shak fizza nu maro
Darbaar dai vich farmaya habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Ro akhai ujri sairn’ ai, bekafan bhira di bhehrn ai
Kee ajar wafa da daivaa(n), fizza nu veer Hussain ai
Dada ehsaan charhaya habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Tauqir ai zainab cha vai, koi sham dai vich jai aavai
Oh hazri daivran’ pehlai, fizza di qabar tai jaavai
Barn’ kai abbas ddasaya habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Mazlum da saath mibhaya haaye habsh di malka nai
Haaye habsh di malka nai

Urdu Lyrics

Join Khairilamal on WhatsApp

WhatsApp

Leave a Reply